Καταχώρηση Ενδείξεων Θερμιδομετρητών

Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για καταχώρηση ενδείξεων θερμιδομετρητών
(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)
Α/Α ΔΙΑΜΕΡ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΛΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ