Συντήρηση Καυστήρα

Ο Όμιλος EXPERT BUILDING SERVICES αναλαμβάνει τη συντήρηση του καυστήρα σας (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και τον καθαρισμό του λέβητα. Για την καλή λειτουργία του καλοριφέρ απαιτείται η ετήσια συντήρηση του και η έκδοση φύλλου ελέγχου, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΠΕΡΠΑ.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες σας, με άριστα εξειδικευμένους διπλωματούχους τεχνικούς, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.