Έκδοση Κοινοχρήστων

Το πιο απλό αλλά το πιο σημαντικό καθήκον ενός διαχειριστή είναι η έκδοση των κοινόχρηστων λογαριασμών.

Ο Όμιλος Expert Building Services εγγυάται την σωστή έκδοση κοινοχρήστων βάσει σύγχρονου λογισμικού καθώς επίσης και την ενημέρωση σας υπεύθυνα σχετικά με την κατανομή των δαπανών του κάθε διαμερίσματος.