Καταχώρηση Xιλιοστών

Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για έκδοση κοινοχρήστων
(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)
Α/Α ΔΙΑΜΕΡ. ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΝΕΛΚ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ei Fi ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ