Έκδοση Λογαριασμών Κοινοχρήστων

Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για έκδοση κοινοχρήστων
(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)
'Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Β' ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Γ' ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Δ' ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε' ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ